+49 (0) 28 21 - 72 72 -70 info@klevis.de

De GmbH – Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Als u voor de „klassieke“ vennootschap kiest, zal de beperking van de aansprakelijkheid zeker een belangrijk criterium voor uw keuze geweest zijn.

Vóór de oprichting van een GmbH

Deze beperking van de aansprakelijkheid bestaat echter niet van begin af aan. Het oprichtingsproces via het stadium van een „GmbH i.G. (in Gründung)“ tot aan  de uiteindelijke inschrijving in het handelsregister kost veel tijd en levert een aanzienlijk potentieel voor aansprakelijkheid op.  Tijdens dit stadium bestaat er alleen een nog niet door een notaris gewaarmerkte oprichtingsovereenkomst en zijn u en uw medevennoten persoonlijk aansprakelijk voor elke transactie van de toekomstige GmbH.  En zelfs als de vennootschapovereenkomst door een notaris is gewaarmerkt zijn u en uw medevennoten naast de „GmbH i.G.“ nog persoonlijk aansprakelijk.  Pas maanden later, nadat uw bedrijf is ingeschreven in het bevoegde handelsregister, kunt u zich concentreren op de wezenlijke activiteiten van uw bedrijf.

Overname-GmbH

Met een KLEVIS overname-GmbH voorkomt u deze risico’s. U koopt een ingeschreven GmbH zonder enige zakelijke activiteit die meteen beschikbaar en onbeperkt operationeel is en waarbij het aansprakelijkheidsrecht gewaarborgd is.

De koopprijs voor de overname-GmbH is € 27.900. Dit bedrag omvat het maatschappelijk kapitaal van € 25.000.

Geschäftsführung Klevis GmbH

Online overname vennootschap

GmbH | UG | B.V. | S.L.

    Hulp nodig?